Welt   >   Bălgarski Dăržavni Železnici   >   BDŽ 55   >   Nummer 138