Welt   >   Bălgarski Dăržavni Železnici   >   BDŽ 61   >   Nummer 11