Welt   >   Bălgarski Dăržavni Železnici   >   BDŽ 44   >   Nummer 125