Welt   >   Bălgarski Dăržavni Železnici   >   BDŽ 45   >   Nummer 177