Welt   >   Bălgarski Dăržavni Železnici   >   BDŽ 75   >   Nummer 6