Welt   >   Bălgarski Dăržavni Železnici   >   BDŽ 71   >   Nummer 8