Welt   >   Latvijas dzelzceļš   >   2TE10U   >   Nummer 184