Welt   >   SD – Kolejová doprava, a.s.   >   ČD 130   >   Nummer 48