Welt   >   Železničná spoločnosť Slovensko   >   ZSSK 425   >   Nummer 961