Euro Cargo Rail

Betreiber 

Euro Cargo Rail

2005 – 
56