Snowdon Mountain Railway

Betreiber 

Snowdon Mountain Railway

1896 – 
16

Lokomotiven


0-4-2

Dampf
6
236