Budapesti Kozlekedesi Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag (Verkehrsbetriebe Budapest)

Betreiber