Baureihe: ZET 2200

Zagrebacki elektricni tramvaj (Strassenbahnbetriebe Zagreb)