Baureihe: CFR 40

Bŭlgarska Zhelezopŭtna Kompaniya  


Cãile Ferate Române