Baureihe: ČD 703

Elektrizace Železnic Praha A.s.  


České dráhy