Fahrzeugfamilie: Skoda 47E "Laminatka"

Alle Fahrzeugfamilien

Bălgarski Dăržavni Železnici  


České dráhy  


Železničná spoločnosť Slovensko